חנויות ומשווקים

מרכז - שלמה דרזי – 054-5278827- בית דגן החבצלת 27

ימים: א'-ה' 16:00-20:00, ו' 8:00-13:00.

MANUFACTURED BY PARADISE FAMILY APIARY

SETTELMENT OF HERMESH  4489500 | TEL. 04-6331612