top of page

אודות משק פרדייס

מכוורת משק משפחת פרדייס החלה את דרכה ברוסיה בתחילת המאה הקודמת על ידי משפחתו של יצחק, אשר העבירו לו את האהבה לתחום הדבורים. במשך שנים התעסק יצחק בתחום ולמד את המקצוע וכך גם לימד גם את בנו יעקב אשר עזר לו במכוורת.

 

בשנת 1973 עלו לישראל יצחק ובנו יעקב והתמקמו במושב פתחיה באזור השפלה, שם הקימו את המכוורת הראשונה שלהם בישראל. המכוורת מנתה כ-350 כוורות ומוקמה בכמה אזורים שונים באזור השפלה, כאשר אליהם הצטרף מיכאל בנו של יעקב אשר עזר להם בעבודה. בשנת 1984 עברו מיכאל ואשתו קטי לגור ביישוב חרמש וכך הועברה המכוורת ליישוב חרמש,  אשר נוהלה על ידי מיכאל. תחילה המכוורת כללה ציוד מאוד פשוט והעובדים היו בני המשפחה. במרוצת השנים המכוורת הלכה והתפתחה והתעסקה במגוון תחומי מכוורת כגון: עשיית נחילים, מלכונים, איסוף פרופוליס, מזון מלכות, פולן ורדיית דבש.

 

בתחילת שנות האלפיים הצטרפו אל המכוורת הבנים של מיכאל מתן, יאן ונועם ותרמו רבות לפיתוח המכוורת, כאשר אל המכוורת הוכנסו אמצעים טכנולוגיים יותר מתקדמים כמו מכונת רדייה חדישה וגדולה, מכונה למזיגת דבש ועוד אמצעי מכשור שעזרו למכוורת לגדול ולהתפתח. 

 

כיום יש למכוורת מאות כוורות, כאשר רוב הכוורות ממוקמות ביישוב חרמש והסביבה, ולפי הצורך אנו נודדים עם הכוורות לצורכי האבקה של החקלאות ובעקבות כך מתעסקים בייצור דבש זני לפי סוגי הפריחות.

bottom of page