80 גרם

גובה- 6 ס"מ

גובה להדבקה- 3.5 ס"מ

קוטר מכסה להדבקה- 2.8 ס"מ

היקף- 14.7 ס"מ

30 גרם

גובה- 4 ס"מ

גובה להדבקה- 1.5 ס"מ

קוטר מכסה להדבקה- 2.8 ס"מ

היקף- 14 ס"מ

120 גרם

גובה- 5.5 ס"מ

גובה להדבקה- 3.4 ס"מ

קוטר מכסה להדבקה- 3.8 ס"מ

היקף- 18.2 ס"מ

95 גרם

גובה- 4 ס"מ

גובה להדבקה- 1.5 ס"מ

קוטר מכסה להדבקה- 3 ס"מ

היקף- 18 ס"מ

120 גרם

גובה- 7 ס"מ

גובה להדבקה- 4 ס"מ

קוטר מכסה להדבקה- 3 ס"מ

היקף- 16.5 ס"מ

200 גרם

גובה- 7.8 ס"מ

גובה להדבקה- 4.7 ס"מ

קוטר מכסה להדבקה- 3.8 ס"מ

היקף- 18 ס"מ

150 גרם

גובה- 5.4 ס"מ

גובה להדבקה- 3.3 ס"מ

קוטר מכסה להדבקה- 4.8 ס"מ

היקף- 19.6 ס"מ