דבש פרחי אבוקדו

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

אבוקדו.jpg

דבש פרחי בר

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

פרחי_בר.jpg

דבש פרחי הדרים

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

הדרים.jpg

דבש פרחי אקליפטוס

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

אקליפטוס.jpg

דבש פרחי דרדר

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

דרדר.jpg

דבש פרחי קורנית

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

קורנית.jpg

דבש פרחי כותנה

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

כותנה.jpg

דבש פרחי מצליבים

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

מצליבים.jpg

דבש פרחי
אקליפטוס לבן

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

אקליפטוס_לבן.jpg

דבש פרחי אביב

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

אביב.jpg

דבש פרחי גדילן מצוי, חרחרבינה, קיפודן וקורטם

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

גדילן_מצוי.jpg

דבש פרחי אשל

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

אשל.jpg

דבש פרחי ליצ׳י

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

ליצי.jpg

דבש פרחי שיזף

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

שיזף.jpg

דבש פרחי צבר

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

פרחי_צבר.jpg

דבש פרחי מרווה

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

מרווה.jpg

דבש פרחי תלתן

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

תלתן.jpg

דבש פרחי שום הבר

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

שום_בר.jpg
back.jpg

יערת דבש

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

דבש_פרחי_בר_עם_יערת_דבש.jpg

דבש פרחי חרוב

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

חרוב.jpg

דבש פרחי זעתר

350 גרם

1 קילו
1.5 קילו

זעתר.jpg