אבוקדו.jpg
פרחי_בר.jpg

AVOCADO BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

WILDFLOWERS BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

אקליפטוס.jpg

EUCALYPTUS

BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

הדרים.jpg

CITRUS BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

דרדר.jpg
קורנית.jpg

STAR THISTLE BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

THYME BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

כותנה.jpg
מצליבים.jpg

COTTON

BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

MUSTARD BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

גדילן_מצוי.jpg

SPRING

BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

אביב.jpg

SPRING

BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

אקליפטוס_לבן.jpg

WHITE EUCALYPTUS BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

אשל.jpg

STAR THISTLE BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

ליצי.jpg

LITCHI BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

שיזף.jpg

SYRIAN MESQUITE BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

פרחי_צבר.jpg

CACTUS SABRAS BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

מרווה.jpg

SAGE BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

תלתן.jpg

CLOVER BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

שום_בר.jpg

WILD GARLIC BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

back.jpg
דבש_פרחי_בר_עם_יערת_דבש.jpg

HONEY WITH HONEYCOMB

350 gr

1 K

1.5 K

חרוב.jpg
זעתר.jpg

CLOVER BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K

WILD GARLIC BLOSSOM HONEY

350 gr

1 K

1.5 K